dijous, 13 de juliol del 2017

La Sardana a la UNESCO


L'associació cultural Lo Llaüt se suma a donar suport a la candidatura de La Sardana per tal que sigui considerada Patrimoni de la Humanitat!
 

1a Gimcana d'orientació amb mitjans tecnològics


Dijous 6 vam organitzar la primera gimcana d'orientació pel pobla utilitzant tot de mitjans tecnològics: mòbils, codis QR, GPS... i, malgrat sols hi va haver 3 grups participants -formats per un màxim de 8 persones- va resultar un èxit d'organització i va tenir molt bones valoracions per part dels concursants, la qual cosa anima ja a preparar la segona edició.

dijous, 6 de juliol del 2017

Gimcana tecnològica d'OrientacióINFORMACIÓ PER A LA 1a PROVA:
"Segons consta documentat des de la primeria del segle XVI la plaça era l’espai de mercat local on intervenien els mostassafs i els corredors, els quals exercien funcions de control de pesos i mesures, fiscalització de les mercaderies i dels productes a vendre, i tenien potestat reglamentària i sancionadora.

En aquesta plaça s'hi conserva la senzilla portalada i la pedra clau que té gravada l’any de l’expulsió dels moriscos (1610)

A l’indret, que s'anomenava plaça de la verdura, s’hi accedeix per un carreró estret conegut com la Sacanella, i dóna lloc, visible des del carrer, a unes voltes de semicercle a l’interior de les quals hi ha unes sitges que recorden la funció d’emmagatzematge del blat i altres cereals que la Vila recaptava..."

diumenge, 2 de juliol del 2017

28è Aplec Sardanista Vila d'Ascó

El proper 8 de juliol organitzem el 28è Aplec Sardanista Vila d'Ascó a partir de les 19:30 a la Plaça del Casal.