Llibres

En aquesta pàgina us presentem les publicacions de la nostra entitat:


Col·lecció La Galvana.
Recull de fotografia antiga d’Ascó 

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: L’Ascó d’ahir. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2001.

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Faldetes i calçons. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2002.

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Garba de feines. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2003.

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: A misses dites. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2004.

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Sant Antoni mos guardo. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2005.

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Ascó a l’envelat. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2006

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Quan anàvem a estudi. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2007

M. Lourdes Ambrós, Biel Pubill i Josep M. Raduà: Clotxina de retratos. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2008

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Cabussats a l’Ebre. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2009

Biel Pubill i Soler; Josep M. Raduà i Serra: Perges i asgorfes. Editen Biel Pubill i Josep M. Raduà. Gràfiques del Matarranya, 2010


Quaderns de difusió de la cultura i el patrimoni asconenc TRADIJOC IV TROBADA COMARCAL DE JOCS TRADICIONALS A LA RIBERA
PUBILL, Biel (coord.)
Edita Lo Llaüt
Imprimeix Òptim disseny
Dipòsit legal: T-930-2008
1a edició: Maig 2008
60 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: Dossier que descriu l’experiència lúdica endegada el 2005 pels instituts de la Ribera d’Ebre i a la qual s’hi va afegir la Terra Alta el 2007 i que reuneix, anualment, els alumnes que cursen 1r d’ESO d’ambdues comarques en el marc d’una jornada lúdica que té per objectiu la pràctica de jocs tradicionals i populars pels carrers i places dels pobles. El dossier conté 25 jocs amb una breu pinzellada històrica, l’explicació i una fotografia al·lusiva.
Cada any, ininterrompudament i fins al 2023 -ha excepció dels dos anys de pandèmia- s’ha anat organitzant el Tradijoc i en cada ocasió s’ha editat un dossier que segueix les característiques d’aquest.

ELS JOCS EN TEMPS DELS MORISCS

PUBILL, Biel i RADUÀ, Josep M.

Edita Associació Cultural Lo Llaüt d’Ascó
ISBN-10  84-616-7274-7
ISBN-13  978-84-616-7274-5

Dipòsit legal: T-498-2012

1a edició: abril 2012

24 pàgines, color (20,5 cm x 29,5 cm)

Apunt: El quadern explica el projecte Joc a joc de plaça a plaça que es ve organitzant a Ascó des de principis del 2000. La proposta consisteix en organitzar jocs pels carrers i places del poble amb l’objectiu de relacionar patrimoni arquitectònic i patrimoni lúdic. Amb aquest objectiu el dossier presenta més de vint-i-cinc jocs que ja es practicaven a principis del segle XVII a Ascó i que, per tant, podem relacionar que els practicaven els moriscs que hi habitaven.


LO MEU RIU COM A HERÈNCIA
Fitxa tècnica 
Imatge de la portada: Josep Maria Pros Tarragó
Coordinació: Biel Pubill i Josep M. Raduà Serra
Correcció lingüística: Mireia Grangé
Disseny i maquetació: Optim.gr
Tiratge: 350 exemplars


INDEX

Pròleg
Inauguració de la 1a Jornada Carmel Biarnés
Carmel Biarnés, un sirgador de la cultura riberenca 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2009: 400 ANYS DE L’EXPULSIÓ DELS MORISCOS 
Jordi Ferrús Batiste: Carmel Biarnés, el primer estudiós dels moriscos de Catalunya 
Josep Serrano Daura: Entorn als sarraïns i moriscos d’Ascó 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2010: LA RECERCA ARQUEOLÒGICA A REDÒS DE L’EBRE 
Margarida Genera Monells: La figura de Carmel Biarnés, pioner de l’arqueologia asconenca. De l’erudició a l’academicisme 
Jaume Noguera:Els campaments militars d’inicis de la conquesta romana a la vall de l’Ebre 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2011: US DEIXO A TOTS LO MEU RIU COM A HERÈNCIA 
Josep Antoni Collazos:La memòria del camí de sirga i la navegació a l’Ebre al llarg del temps 
Sam Abrams:El riu dins i fora de nosaltres 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2012: LA PETJADA DEL TEMPLE A LA RIBERA D’EBRE 
Josep Maria Sans Travé: Els epígons de l’orde del Temple: la sort de les persones dels frares 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2013: LA JOTA, SENTIMENT I IDENTITAT DE L’EBRE 
Claire Guiu: La jota a les Terres de l’Ebre: identitat i construcció territorial 
Mireia Grangé: La jota a la Ribera d’Ebre 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2014: L’EMPREMTA DE LA FE EN LA IDENTITAT PERSONAL I COL·LECTIVA 
 Mossèn Josep Gil i Llorens: Evangelii gaudium. La joia de l’evangeli 
Mossèn Joan Roig i Montserrat: La  carpeta dels goigs d’Ascó 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2015: L’ONOMÀSTICA A LA RIBERA D’EBRE 
Jordi Ferrús:Carmel Biarnés i l’estudi de la toponímia i l’antroponímia 
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2016: EL PESSEBRISME, CULTURA POPULAR A REDÓS DE LES LLARS 
Ignasi Biarnés i Biarnés: Records i vivències del pessebre a Ascó 
Josep M. Borrut Margalef:Pessebres: figuraries i escultor 
Albert Dresaire Gaudí: El pessebre: la història cap per avall
JORNADA CARMEL BIARNÉS 2017: Carmel Biarnés, fotògraf de la Ribera d’Ebre 
Jep Martí: Els inicis de la fotografia a Catalunya. Pinzellades de l’arribada a les comarques de Tarragona i a les Terres de l’Ebre 
Gerard Mercadé i Pié: El fons fotogràfic de Carmel Biarnés, gestionat per l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE) 
Premis de Periodisme Carmel Biarnés 
Activitats complementàries en el marc de la jornada Carmel Biarnés


QUINA CANYA! JOGUINETES

·        Autors: Miqui Giménez Molina i Biel Pubill Soler

·        152 pàgines
·        Tamany obert 420x240 mm, tancat 210x240 mm
·        Portades amb paper estucat mate de 300 g
·        Impressió a 4+4 tintes
·        Plastificat mate 1 cara 
·        Solapes de 210 mm
·        Interior pàgines amb paper estucat mate de 150 g
·        Enquadernació amb rústega PUR 
·        Edita Associació Cultural Lo Llaüt, amb el suport de l'Ajuntament d'Ascó.
·        ISBN: 978-84-09-07888-2
·        Dipòsit legal: T 1559-2018 

 
 
L'AUCA DE JOCS D'ASCÓ
El llibre, de 82 pàgines, fa un repàs dels jocs que, suposadament, es coneixien a la Catalunya del darrer terç del segle XVII fins arribar als nostres dies, i ho fa a partir de la comparació, anàlisi i interpretació de les il·lustracions que apareixen als 48 rodolins de la coneguda auca Jochs d’infantesa (1674), que el folklorista Joan Amades va recollir i publicar el 1947 amb el nom de Jocs de la mainada. Fruit de la recerca en diverses fonts històriques i iconogràfiques, així com d’entrevistes a asconencs i asconenques, es presenta el ric corpus lúdic (jocs, esbarjos, distraccions...) amb el qual xalaven, fins fa poques dècades, els nostres xiquets i xiquetes -i també els adults!-. 
Amb aquesta nova publicació Lo Llaüt pretén un triple objectiu: 
  • Fer una reinterpretació actualitzada de l’auca de jocs recollida per Amades, proposant diferents exemples i situacions de joc per a cadascuna de les 48 vinyetes que hi apareixen, buscant el rigor i intentant ser el més fidel possible al context social i històric d’Ascó, així com al seu entorn natural. 
  • Donar a conèixer el patrimoni asconenc des d’una vessant lúdica, atractiva per a totes les edats, mostrant a partir dels jocs espais i racons curiosos del poble que convidin a la seva descoberta. Per tant, també té voluntat d’esdevenir un recurs turístic per a Ascó. 
  • Presentar un seguit de propostes didàctiques, principalment adreçades a l’àmbit educatiu i del lleure, encaminades a treballar les auques des d’una perspectiva pedagògica.

El llibret, que té una clara intenció divulgativa, presenta més de 70 jocs o entreteniments profusament il·lustrats, la majoria amb fotografies de tallers i activitats que programa periòdicament Lo Llaüt, alhora que dedica les darreres pàgines a proposar un seguit d'activitats i recursos pedagògics per a la seva aplicació en l'àmbit de l'educació formal com de l'educació en el lleure.

Fitxa tècnica:

Títol: L’auca de jocs d’Ascó

Autor: Biel Pubill Soler

Edita: Associació cultural Lo Llaüt

Tirada: 300 exemplars

Preu: 10 euros

Característiques: 82 pàgines DIN-3 en color

Disseny i maquetació: Optim.gr

Dipòsit legal: T 214-2021

ISBN: 978-84-09-28315-6


POSA COLOR A... LA FESTA DE SANT ANTONIPublicació de caire divulgatiu del patrimoni local festiu d'Ascó. De nou amb magnífiques il·lustracions del nostre amic Jaume Ferrús Serra. La idea és fer una col·lecció de llibrets atractius i molt visuals, per acolorir, que tractin diferents aspectes del nostre patrimoni lúdic, festiu, gastronòmic, religiós, monumental...
Se n'ha fet una edició adreçat a alumnat de preescolar i infantil, i una altra per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys.

Fitxa tècnica:

Títol: Posa color a... la Festa de Sant Antoni

Text: Biel Pubill Soler i Josep M. Raduà Serra

Il·lustracions: Jaume Ferrús Serra

Edita: Associació cultural Lo Llaüt

Tirada: 300 exemplars

Preu: 5 euros

Característiques: 20 pàgines (21 x 21 cm) en color

Disseny i maquetació: Optim.gr

Dipòsit legal: T 1192-2023

Novembre 2023Actes de Jornades i Congressos:


Biel Pubill i Soler (coordinador): Actes de les III Jornades d’Etnologia a les Terres de l’Ebre. CD. Edita Associació Cultural Lo Llaüt. Gràfiques del Matarranya, 11 octubre 2003.

En motiu de la III Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre, celebrades el dissabte 11 d’octubre de 2003, Lo Llaüt va editar en format CD tots els materials presentats al llarg de la jornada –comunicacions i ponències-, així com totes les comunicacions lliures que es van fer arribar a l’organització. El recull conté més de cinquanta articles distribuïts de la següent manera:

Ponències i comunicacions de la Jornada

Quan s’anava al “defora”: les feines del camp a l’Ascó d’abans, Jordi Ferrús
Ara com abans, artesans del Montsià. Recerca i difusió, Carme Queralt
L’ofici de masover: el mas de la Franqueta (Ports d’Horta), Pepa Nogués
Viure del riu: els oficis relacionats amb el medi fluvial, Montse Boquera
La diversitat de dinàmiques locals en l’ofici de picapedrer. Un intent d’explicació, Manel Llarch
Els aiguardenters de Prat de Comte, Joan Ramon Pallarés
Recerca històrica i  etnològica de la terrissa galerenca, Mª Olga Raldà  Bas
CITEGA: Centre d’interpretació de la terrissa galerenca, Miquel Tomàs 

Comunicacions lliures

Joan de Pepe, el darrer cisteller de la Ribera d’Ebre, M. Lourdes Ambrós Ortiz
Plegar punts de mitja, una feina, un ofici, M. Dolors Biarnés Jornet
Les feines del segar i del batre a la Palma d’Ebre, Olga Cubells Bartolomé i Francesc Filella Cubells
Evolució de l’ofici de venedor en els darrers 50 anys, Glòria Ferrús Serra
Fer guix al poble d’Ascó, Glòria Ferrús Serra
Treballant el marbre, Vanessa Franquet Serra
Els margenadors, Julio Monfort Tena
Memòries d’un rambler o… què se n’ha fet dels ramblers?, Rosa Maria Montaña Jordà
Terra Alta i Ribera d’Ebre: paisatges de cançons i cançonetes, Rosa Maria Montaña Jordà
L’ofici de forner i la seva evolució, Neus Montaña Martínez
Els jocs tradicionals vinculats als oficis, a les feines, Biel Pubill Soler
Artistes sense firma, Biel Pubill Soler i Josep M. Raduà Serra
T’avio l’aigua! 50 anys de sequiers a Ascó, Josep M. Raduà Serra 

Articles diversos

Els pegueroles. Tres generacions de cistellers de l’Ebre a Aldover (Baix Ebre), M. Carme Queralt Tomàs, a Actes de les I Jornades d’estudi de la Cultura Fluvial Pirineu-Mediterrània
La vida quotidiana en temps de Nadal. Els pessebres dels Lluquets de Tortosa, Albert Curto Homedes i M. Carme Queralt Tomàs, a Actes del II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Cistelleria de l’Ebre. El nanser Josep Balaguer de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), M. Carme Queralt Tomàs, a L’Algadir dels Alfacs, núm. 1

L’obrador de la Galera l’any 1950. La revista etnogràfica de Ramon Violant i Simorra i el seu dibuixant Ramon Noé Hierro, M. Carme Queralt Tomàs, a Butlletí informatiu de ceràmica, núm. 62

Ara com abans. Josep Clua i Fabra, matalaper d’Ulldecona, M. Carme Queralt Tomàs, a Raïls. Butlletí del Centre d’Estudis d’Ulldecona, núm. 7


Articles extrets de la revista MALPÀS d’Ascó

Una petjada del passat, Fortu Serrano Biarnés núm. 1 (1993)
Mariano, el baster, Miquel Jordà Tarragó núm. 5 (1994)
El repartidor d’aigua, Montse Ortiz Serrano núm. 7 (1995)
El darrer matalasser d’Ascó, Montserrat Ortiz Serrano núm. 8 (1995)
L’amor a la pedra, Montse Ortiz Serrano núm. 11 (1996)
Com batien els nostres avis, Laura Montaña Suñé núm. 12 (1996)
Un bon sastre d’Ascó, Montserrat Ortiz Serrano núm. 18 (1998)
La indústria i el comerç a Ascó l’any 1952, M. del Carme Pros Jordà núm. 19 (1998)
Adoba cossis, Montse Ortiz Serrano núm. 19 (1998)
Trencant aigües, Montserrat Ortiz Serrano núm. 20 (1998)
La farinera d’Ascó, Pepe Poquet Pros núm. 23 (1999)
Crestadors d’Ascó, Montserrat Ortiz Serrano núm. 27 (2000)
El molí fariner flotant de la comanda d’Ascó, M. del Carme Pros Jordà núm. 31 (2001)REEDICIONS

Jordi Ferrús i Batiste: La casa pagesa asconenca (1940-1970). Segona edició. Edita Associació Cultural Lo Llaüt i CERE, Gràfiques Requesens. 2003.

Carmel Biarnés i Biarnés: El meu riu, l'Ebre. Pàgines viscudes. Edita Consell Local d'Ascó del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. -Impremta Requesens de Montblanc-. 49 pàgines. Il.lustracions de Domingo Margalef i una tal Joana, 1985.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada